Hướng dẫn cách đưa tên và xác minh địa chỉ doanh nghiệp trên bản đồ Google (cập nhật mới 2020)

Hướng dẫn cách đưa tên và xác minh địa chỉ doanh nghiệp trên bản đồ Google (cập nhật mới 2020)

Ngày nay, việc sử dụng ứng dụng Google Maps để tìm kiếm địa chỉ là việc làm thiết yếu đối với mỗi con người. Google Maps sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về địa điểm bạn muốn tìm, đường đi từ vị trí của bạn đến vị trí bạn tìm, khoảng cách,… Chính vì […]

Continue Reading