Chính sách hoàn tiền

Hầu hết các khách hàng đều tin tưởng và hài lòng với các dịch vụ của chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, nếu khách hàng yêu cầu hoàn trả tiền, chúng tôi rất vui lòng làm vừa lòng quý khách. Chúng tôi sẽ hoàn tiền cho quý khách hàng trong các trường hợp sau đây:

1. Khách không hài lòng với chất lượng dịch vụ

2. Thái độ phục vụ, chăm sóc khách hàng không tốt

3. Dịch vụ cung cấp không đúng yêu cầu của khách hàng.

4. Các vấn đề khác.